Меню Закрити

Повідомлення про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Борщівська міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи Борщівської міської ради.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти, сім ї, молоді та спорту Борщівської міської ради (1 посада)

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Борщівської міської ради такі документи :

 • заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову  картку форми П 2-ДС ;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному Веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).
 • копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
 • відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади :

 1. вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 2. стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах в галузі освіти не менше 2-х років;
 3. вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером;

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування», Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень начальника відділу освіти, сім ї, молоді та спорту Борщівської міської ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

–  визнані в установленому порядку недієздатними;
– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
– в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м.Борщів, вул.Грушевського,2, Борщівська міська рада, тел. 2-12-64

Поділитися:

Схожі новини