Меню Закрити

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ „ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ”, код ЄДРПОУ 40457856 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання.

Товариство з обмеженою відповідальністю „ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ”, юридична адреса: 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Д. Лук’яновича, 1. Директор Шестерняк Василь Миколайович, контактний номер телефону: (0352) 22 39 90.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи- підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

ТОВ „ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ” планує будівництво асфальтобетонного заводу по вул. Рудківська, 9, у м. Борщів, Чортківського району, Тернопільської області.

Технічна альтернатива 1:

Розміщення сучасної асфальтозмішувальної пересувної установки КДМ 20667 з комп’ютерною центральною системою управління для приготування асфальтобетонних сумішей, продуктивністю до 160 тон на годину. Установка має Сертифікат відповідності № UА.ТR.066.00163-18 термін дії до 01.07.2023 р.

Система пилеочистки – рукавний фільтр (ефективність очищення 99,992 %)

Технічна альтернатива 2:

Розміщення асфальтозмішувальної установки ДС-168 великої продуктивності. Установка виробляє до 160 тон на годину асфальтобетонних сумішей. Для автоматизації технологічних операцій застосовується релейно-контактна система управління.

Установка обладнана комбінованою двоступеневою пиловловлюючою установкою (ефективність очищення 99,93 %): I ступінь – циклони (суха очистка), II ступінь – скрубер Вентурі (волога очистка).

Враховуючи, що питомий викид забруднюючих речовин на одиницю продукції установки КДМ 20667 меншій у порівняні з установкою ДС-168, перша технічна альтернатива є пріоритетна.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива 1: встановлення асфальтобетонного заводу на земельній ділянці (кадастровий номер: 6120810100:01:001:0038; тип власності: комунальна власність; цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; площа: 1,2984 га) по вул. Рудківська, 9, у м. Борщів, Чортківського району, Тернопільської області.

Територіальна альтернатива 2: встановлення асфальтобетонного заводу на земельній ділянці (кадастровий номер: 6120810100:02:004:0061; тип власності: комунальна власність; цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; площа: 1,5301 га)

Враховуючи містобудівну ситуацію що склалась, а саме те, що житлові будинки розташовані на малій відстані від території асфальтобетонного заводу перша територіальна альтернатива є пріоритетна.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: створення на дорогах належних умов безпеки руху; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податковими надходженнями.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

 Сучасна асфальтозмішувальна пересувна установка КДМ 20667 виробництва ПрАТ „Кредмаш” (Україна) призначена для виробництва асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону на основі нафтових дорожніх бітумів, модифікованих полімерами, призначених для будівництва, реконструкції та ремонту верхніх шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування. Управління всією установкою централізоване і здійснюється за допомогою комп’ютерної розподіленої системи управління.

До складу асфальтозмішувальної установки КДМ-20667 входить: агрегат живлення (продуктивність 160 т/год), решітка негабариту, похилий конвеєр, сушильний агрегат (барабан безперервної дії, з противоточною системою сушки), змішувальний агрегат (баштового типу зі змішувачем періодичної дії), силос мінерального порошку і пилу (дві вертикальні ємності круглого перетину), бітумне обладнання (нагрівач бітуму, вісім бітумних цистерн, один масляний теплогенератор), пневмосистема, пилепроводи, блок керування, електрообладнання. Габаритні розміри установки: довжина – 44,0 м, ширина – 33,0 м, висота – 27,7 м.

Номінальна потужність асфальтозмішувальної установки при вологості сировини до 3 % складає – 160 т/год, встановлена потужність 354 кВт.

Планується встановлення лінії для виробництва мінерального порошку потужністю 15 т/год. Система пилеочистки – фільтри імпульсної регенерації: один ФРІР-BFF-1М1- 165А у сушильному відділенні та один ФРІР-BFF-1М1-115А у помельному відділенні. (ефективність очищення 99,6 %).

Планується будівництво лінійної частини ПЛЗ-10кВ для електропостачання об’єкту та встановлення трансформаторної підстанції БКТП-1600.

Все обладнання, що встановлюється на земельній ділянці, призначене для виготовлення асфальтобетонних сумішей, використовуватиметься в дорожньому та інших видах будівництва по якості, складу та сировини, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

 • по забрудненню атмосферного повітря – граничнодопустимий викид забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів, граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них інтенсивного прямого впливу;
 • розробка й здійснення заходів щодо запобігання можливим аваріям, а також ліквідації їх можливих шкідливих екологічних наслідків;
 • дотримання санітарних вимог;
 • дотримання нормативів вібраційного та шумового навантаження на людину;
 • забезпечення санітарних вимог при експлуатації.

щодо технічної альтернативи 2: враховуючи що перша технічна альтернатива пріоритетна, друга не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

 • містобудівні умови та обмеження;
 • розмір санітарно-захисної зони;
 • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2: друга альтернатива не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

технічної альтернативи 1:

 • застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню;
 • захист персоналу від статичної електрики та короткого замикання;
 • профілактичний огляд технічного стану обладнання і перевірка справності захисних пристроїв обертових і рухомих частин, захисних екранів, а також пристроїв, які підводять струм, включають і відключають живлення;
 • забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом і спецвзуттям;
 • дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз. щодо технічної альтернативи 2: враховуючи що перша технічна альтернатива пріоритетна, друга не розглядається.

 щодо територіальної альтернативи 1:

 • компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони праці і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2: друга альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

на стадії будівництва:

 • на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
 • на мікроклімат – вплив не суттєвий;
 • на водне середовище – вплив не суттєвий;
 • на техногенне середовище – вплив не суттєвий;
 • на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 • на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 • на ґрунт – вплив не суттєвий.

на стадії експлуатації:

 • на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
 • на мікроклімат – вплив не суттєвий;
 • на водне середовище – вплив не суттєвий;
 • на техногенне середовище – покрашення;
 • на соціальне середовище – зростання відрахувань у місцевий та обласний бюджети;
 • на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 • на ґрунт – вплив не суттєвий.

щодо технічної альтернативи 2: враховуючи що перша технічна альтернатива пріоритетна, друга не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

 • передбачені санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2: друга альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”)

 Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” стаття 3, частина 3:

 – п. 11 інші види діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу).

Транскордонний вплив відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

 Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені відповідно до статті 6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

 Рішенням про провадження планованої діяльності відповідно до законодавства буде              Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається

Управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.

Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана Олександрівна. тел. (0352) 22-00-20. Електронна пошта: eco_ter@eco.te.gov.иа.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Поділитися:

Схожі новини