Меню Закрити

Інформація для власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Власники житла можуть отримати компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі – Порядок).

  • 1.     Хто може отримувати компенсацію?

Компенсацію можуть отримувати фізичні особи – громадяни України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних з таким розміщенням.

Компенсація суб’єктам господарської діяльності не надається.

За наявності нотаріально посвідченої довіреності від власника жилого приміщень на розпорядження нерухомим майном, розміщення та відповідну компенсацію може отримувати довірена особа.

Право власності на майно може підтверджуватися:

– договорами, на підставі, яких набувається право власності (купівлі-продажу, дарування, міни);

– свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

– свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;

– свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України;

– свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України;

– судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно;

– інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно.

У разі, якщо жиле приміщення є спільною сумісною співвласників, компенсацію може отримувати один із співвласників за згодою іншого.

На час дії воєнного стану обмежуються конституційні права людей, у тому числі щодо обробки персональних даних. Проте за можливості, при подачі заяв про розміщення людей і на виплату компенсації власникам жила надавати згоду на обробку персональних даних, заповнивши стандартну форму.

2.         Який механізм отримання виплат?

Для отримання компенсації власнику житла не обов’язково вносити інформацію до веб-ресурсу “Прихисток”. У такому випадку інформацію про наявне для розміщення житло можна надати виконавчому комітету міської ради.

(Наприклад, якщо власник житла має можливість прихистити ВПО, але не може самостійно внести своє житло на веб-ресурс Прихисток (не вміє, не знає як), то він може звернутись до виконкому нашої громади, щоб це зробили відповідні посадові особи)

У разі розміщення внутрішньо переміщених осіб власник житла обов’язково звертається із заявою до виконавчого комітету міської ради (старости старостинського округу), де зазначає відомості про дату поселення, дані людей та адресу жилого приміщення, до якої додаються копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб.

Щомісяця власник обов’язково подає заяву згідно додатку 1 до Порядку до виконавчого комітету міської ради (старости старостинського округу).

Виплата компенсації здійснюється лише за наявності обох заяв. Одночасно з подачею заяви власник надає згоду на обробку персональних даних.

Пам’ятайте, що для отримання компенсації необхідно обов’язково не пізніше наступного дня з дня розміщення (заселення) ВПО подати до міської ради заяву про їх розміщення та надалі щомісяця в термін не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подавати заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

3. З якого моменту виплачується компенсація?

Компенсація виплачується з дня розміщення внутрішньо переміщеної особи і лише після того, як розміщені особи отримують статус внутрішньо переміщених осіб.

Нарахування компенсації можуть здійснюватися з 22 березня 2022 року – дня введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Наприклад, якщо власник житла прихистив переселенця 4 квітня, та на наступний день подав заяву до міської ради про розміщення зазначеної особи, надалі подасть в термін з 1 по 5 травня заяву для отримання компенсації за квітень, то отримати компенсацію може лише за період з 4 по 30 квітня. Проте, якщо власник житла розмітив переселенця 4 квітня, а він отримав довідку ВПО 12 квітня, то розрахунок компенсації буде здійснюватися тільки з 12 квітня, а саме не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про його розміщення, як ВПО у відповідному жилому приміщенні.

4. Як співвідносяться виплата цієї компенсації з іншими виплатами ВПО?

Компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» отримує власник житла. Ця допомога ніяк не впливає на виплати, які отримують роботодавці за працевлаштування ВПО.

Якщо ВПО отримують щомісячну адресну допомогу на проживання згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, то власники житла, які безоплатно розмістили у себе таких ВПО можуть отримувати виплату (компенсацію), що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333.

Отже, що потрібно зробити здавачам житла, щоб отримати компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Крок № 1

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО) і отримати компенсацію витрат за розміщення таких осіб, необхідно подати заяву повідомлення до відділу загальної та комунікаційної роботи виконавчого комітету Борщівської міської ради за адресою м. Борщів, вул. Грушевського, 2, чи до старости старостинського округу за місцем проживання або через вебсайт «Прихисток» про готовність прийняти у себе переселенців.

Не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО звернутися до виконавчого комітету міської ради через відділ загальної та комунікаційної роботи виконавчого комітету Борщівської міської ради за адресою м. Борщів, вул. Грушевського, 2, чи до старости старостинського округу за місцем розташування жилого приміщення із заявою (заповнюється на місці), у якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу.

Із собою необхідно мати:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • реквізити банківського рахунку для перерахування суми компенсації;
  • документ, що підтверджує право власності на житло;
  • довідки про відсутність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, теплопостачання, вивіз сміття, обслуговування прибудинкової території тощо).

Увага. Компенсація надається щодо розміщення ВПО, які перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів від 6 березня 2022 року № 204.

Крок № 2

Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету міської ради через відділ загальної та комунікаційної роботи виконавчого комітету Борщівської міської ради за адресою м. Борщів, вул. Грушевського, 2, чи до старости старостинського округу за місцем розташування жилого приміщення заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення ВПО за формою згідно з додатком 1 до Порядку, із зазначенням кількості днів та переселенців, які проживали протягом звітного періоду.

Увага. У вказаній заяві на отримання компенсації, що подає власник жилого приміщення, кожна внутрішньо переміщена особа своїм підписом підтверджує факт свого проживання за зазначеною адресою, його безоплатність, правильність реквізитів документів, що встановлюють особу, і відсутність у неї статусу особи, яка отримує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Власник жилого приміщення також зобов’язаний у день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

Крок № 3

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО (далі – людино-день), з дня розміщення таких осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення ВПО у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у жилому приміщенні власника, у кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Виконавчий комітет Борщівської міської ради визначає та затверджує обсяг компенсації витрат, що пов’язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб та подає до Тернопільської обласної військової адміністрації в термін до 10 -го числа місяця з дня закінчення звітного місяця Заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Борщівська міська рада

Поділитися:

Схожі новини