Меню Закрити

ІНФОРМАЦІЯ для осіб, що безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів приватної власності у період воєнного стану

Борщівська міська рада інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 261 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року № 1045 затверджено Порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану (далі – Порядок та умови).

Зазначений Порядок та умови визначають механізм надання компенсації центральним та місцевим органам виконавчої влади, військовим адміністраціям за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану (далі – компенсація).

Компенсація обласними держадміністраціями (обласні військові адміністрації) може бути спрямована фізичним особам – підприємцям, приватним підприємствам, установам і закладам (далі – приватні заклади), які розміщені на території відповідних областей (крім приватних закладів освіти).

Компенсація надається за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та спрямовується на покриття додаткових видатків на оплату комунальних послуг зазначеним у пунктах 2-4 цих Порядку та умов підприємствам, установам і закладам (далі – заклади), які обумовлені розміщенням на безоплатній основі внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) таких закладів, а також спожитих у побутових будівлях (приміщеннях), призначених для життєзабезпечення розміщених внутрішньо переміщених осіб.

Обсяг компенсації розраховується відповідно до Порядку та умов та включає обсяг витрат за спожиті:

послуги з постачання теплової енергії (теплової енергії як товарної продукції);

послуги з постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів;

послуги з постачання та розподілу природного газу;

послуги з постачання та розподілу електричної енергії;

інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).

Для отримання компенсації закладами забезпечується подання в повному обсязі передбаченої цими Порядком та умовами інформації.

Приватні заклади для отримання компенсації зобов’язані щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати відповідному органу заяву згідно з додатком 2 до Порядку та умов разом з підтвердними документами щодо виставлених рахунків на оплату комунальних послуг за звітний місяць.

Заяви і документи, які зазначені у пункті 10 цих Порядку та умов, подаються приватними закладами залежно від їх територіального розміщення – сільським, селищним та міським радам для узагальнення та подання обласній держадміністрації (обласній військовій адміністрації).

Власники приватних закладів, які виявили бажання розмістити у своїх будівлях (приміщеннях) внутрішньо переміщених осіб, подають відомості щодо таких будівель (приміщень), доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та/або громаді, згідно з пунктом 3 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (із змінами).

На підставі поданих відомостей міська рада, шляхом внесення даних до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, формує реєстр будівель (приміщень), доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Під час подання відомостей про такі будівлі (приміщення) зазначається загальна їх площа, частина, в якій повинні розміщуватися внутрішньо переміщені особи, та кількість виділених ліжко-місць для розміщення таких осіб.

Власники приватних закладів зобов’язані не пізніше наступного дня з дня поселення або виселення внутрішньо переміщених осіб подати інформацію про зміни щодо вільних місць згідно з пунктом 3 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (із змінами), а також щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати міській раді, інформацію щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб (прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб, період, протягом якого внутрішньо переміщеним особам було надано послуги з розміщення у будівлі (приміщенні).

У разі коли внутрішньо переміщені особи розміщуються в частині будівлі (відокремленій частині, на окремому поверсі, в блоці тощо) приватних закладів, компенсація здійснюється пропорційно займаній такими особами площі.

У разі коли будівля (приміщення) використовується виключно для розміщення внутрішньо переміщених осіб, має відокремлений облік відповідних комунальних послуг, обсяг компенсації визначається за виставленими рахунками надавачів комунальних послуг із споживання в таких будівлях (приміщеннях).

Для визначення у частині будівлі площі та кількості ліжко-місць, на яких тимчасово розміщені внутрішньо переміщені особи, складається відповідний акт, до якого додаються документи, зазначені у пункті 10 цих Порядку та умов.

Міська рада узагальнює інформацію, отриману від закладів, та не пізніше 5 числа місяця, другого за звітним місяцем, подає обласній держадміністрації (обласній військовій адміністрації) заяву про отримання компенсації за визначеною формою (далі – заява) разом з документами, що зазначені у пункті 10 цих Порядку та умов.

За результатами перевірки достовірності даних, зазначених у заявах, та інформації відповідних закладів обласна держадміністрація (військова адміністрація) подає не пізніше 15 числа місяця, другого за звітним місяцем, узагальнену інформацію Мінрегіону разом з документами відповідних закладів.

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласною держадміністрацією (військовою адміністрацією), та готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету обласним держадміністраціям (військовим адміністраціям) – для надання компенсації приватним закладам.

У разі недотримання вимог, визначених цих Порядку та умов, Мінрегіон повертає подані матеріали із зазначенням причини їх повернення.

Приватні заклади можуть отримати компенсацію за період з 1 вересня 2022 р. до припинення або скасування воєнного стану.

Заява може бути подана відповідними закладами протягом дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Заява може бути подана один раз за одним видом комунальної послуги за кожен звітний місяць.

Повторне подання заяв за звітний місяць одним і тим самим закладом допускається лише у випадку, якщо один і той самий вид комунальної послуги не був зазначений у попередніх заявах за такий самий звітний період.

При цьому звітним місяцем є будь-який проміжок часу в межах календарного місяця починаючи з 1 березня 2022 року.

Керівники (власники) закладів несуть відповідальність за достовірність поданої інформації та заяв.

Звертаємо увагу, що право на компенсацію надано приватним закладам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб.

За додатковою інформацію заінтересованим особам (фізичним особам – підприємцям, приватним підприємствам, установам і закладам), які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених на території Борщівської міської територіальної громади, щодо подання усіх підтвердних документів, оперативного опрацювання матеріалів та подання заяви про отримання компенсації звертатись до Борщівської міської ради та (або) відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Борщівської міської ради (контактна особа – начальник відділу Іван ЩУР тел. 097 4492496)

Борщівська міська рада

Поділитися:

Схожі новини